Information om ny forbrugerklagelov pr. 1/10-2015

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv. Det betyder, at du som forbruger fremover skal kunne klage til et klageorgan inden for stort set alle brancher.

Hvis du som privatkunde får et problem som vi ikke kan løse sammen, skal du henvende dig til:

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Du kan få mere info på www.byggerietsankenaevn.dk